PL

Drodzy Przyjaciele!

Głównym celem naszej Fundacji jest współpraca z domami dziecka, rodzinami zastępczymi i dziećmi w procesie ich usamodzielniania się i pomoc w stracie w dorosłe życie. Wszyscy wiemy jak ciężkie jest wejście w dorosłość. Młody człowiek potrzebuje uwagi, zainteresowania i wsparcia. Pragniemy to wszystko im ofiarować poprzez działania fundacji.

Naszym marzeniem jest stworzenie sieci „rodzin zaprzyjaźnionych”, które mogą być dla nich wsparciem w tak trudnym okresie, jakim jest dla nich opuszczenie domów dziecka i rozpoczęcie samodzielnego życia. Chcielibyśmy aby znalazły się rodziny, które mogłyby być dla nich mentorami, pokazały prawdziwe, dobre wzorce i które by je wspierały aby zapobiec powielaniu złych doświadczeń wyniesionych z rodziny biologicznej. Planujemy również wspierać ich finansowo, aby mogli ukończyć szkołę. Chcemy aby odkrywały swoje talenty i mogły je rozwijać oraz korzystać z zajęć dodatkowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wierzymy, że taka pomoc da im szansę na lepsze życie i niezbędną pewność siebie, by stać się dorosłymi, którymi chcieliby być w przyszłości.

© 2019 Effatha. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Created with ♥ by Ernest Dołowy